Profort - All-Electric

Sinds - 2006

Beng 2021

Wat is BENG

BENG is afgeleid van de NZEB: Nearly Zero Energy Building en omvat de energieprestatie eisen voor nieuwe gebouwen in Nederland. Wanneer een vergunning voor het bouwen na 1 januari 2021 is aangevraagd, moet deze voldoen aan de BENG -eisen. De gestelde eisen zijn afkomstig van het Energieakkoord voor duurzame groei en de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Wat zijn de eisen voor deze norm?
BENG wordt bepaald aan de hand van 3 eisen
1. Maximale energiebehoefte in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar
2. Maximale primair fossiel energiegebruik, in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar
3. Minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten uitgedrukt

Een vierde eis?
Naast de drie BENG-indicatoren is er nog een extra eis, die moet voorkomen dat er oververhitting in woningen ontstaat tijdens hete zomerdagen.
De TOjuli geeft per oriƫntatie van het gebouw inzicht in het risico waarde voor de TOjuli-indicator: 1,20. Deze waarde mag niet overschreden worden. Het is verder een dimensie loos getal dat automatisch volgt uit de energieprestatieberekening voor BENG. Er hoeft dus geen extra berekening te worden uitgevoerd.

Energiebehoefte

Energiebehoefte: de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in thermische kWh per m2 gebruikersoppervlakte per jaar.
Deze indicator kijkt naar een optimale kwaliteit van de gebouwschil, waarbij zowel de verhouding glas ten opzichte van dichte gevel, de mate van isolatie, de mate van kierdichting als de aanwezigheid van koudebruggen een rol speelt. Niet alleen isolatie, maar juist het samenspel van deze factoren, de vorm (geometrie) en de ligging van een gebouw zijn van belang om de energiebehoefte van een gebouw zo veel mogelijk te beperken. BENG 1 gaat over al deze factoren. Hierbij wordt gerekend met een vastgesteld neutraal ventilatiesysteem. De energiebehoefte invullen kan met hernieuwbare of fossiele energie.

Energiegebruik primair fossiel
Primair fossiel energiegebruik: de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging mee. Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat, als er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken.

Hernieuwbare energie
Aandeel hernieuwbare energie: het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Diverse energiebronnen worden als hernieuwbaar aangemerkt, zoals zonne-energie, geothermische energie en bodemenergie.
Verschil tussen energiebehoefte en het primair fossiel energiegebruik
Bij primair fossiel energiegebruik worden de systeemverliezen (zoals leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie (zoals pompen) en het rendement van de opwekkers (zoals de cv-ketel) meegenomen. Bij energiebehoefte is dat niet het geval.

Wat betekend dit voor elektrische verwarming

Vanaf 2021 wordt de NTA8800 gebruikt om een gebouw te berekenen.
De BENG is gebaseerd op een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken, de Trias Energetica. Voorheen kon je een grote glaswand in een gebouw zetten en de eis halen door deze energieverliezen bij glas te compenseren met zonnepanelen. De EPC houdt geen rekening met het energieverlies van de woning door de gebouwvorm.

BENG 1: Een aparte eis voor de buitenkant van een gebouw om de energiebehoefte te beperken.
BENG 3: De energievraag moet zoveel mogelijk uit hernieuwbare energie bestaan.
BENG 2: De resterende energiebehoefte zo efficiƫnt mogelijk worden opgewekken.

Neem contact op