Profort - All-Electric

Sinds - 2006

121 gasloze appartementen in Utrecht

121 gasloze appartementen in Utrecht

Heijmans heeft in opdracht van woningcorporatie Mitros 121 gasloze sociale huurappartementen gerealiseerd. Het gaat om het deelplan Terwijde Blok B in Leidsche Rijn in Utrecht. Genaamd LIVIN.
‘Samenleven en wonen in een gemengd woonproject’

Het gebouw ligt op de kop van Terwijde en wordt 45 meter breed en 90 meter lang. Het ontwerp van de appartementen met parkeerplaatsen voldoet aan de voorgenomen BENG – Energieprestatie indicatoren 2020. BENG eisen voor 2020.
De woningen worden energiezuinig uitgevoerd door onder andere een zeer goede geïsoleerde gebouwschil met tripel glas in de kozijnen, de toepassing van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW), een warmtepompboiler voor het tapwater en de toepassing van zonnepanelen.
De aardgasloos appartementen worden verwarmd door onze TPA (3001) elektrische convectie radiatoren.

Woningcorporatie Mitros neemt met het project Terwijde deel aan het ZEN-programma van het Lente-akkoord. ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. De nieuwe appartementen leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan een gezonde buurt waar het plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen is.

Een deel van de huurders van LIVIN is dak en/of thuisloos geweest. Wonen in LIVIN betekent wonen in een levendig en betrokken wooncomplex waar iedereen oog heeft voor elkaar. De huurders onderhouden contact met elkaar en ondernemen zo nu en samen bewonersactiviteiten.

Gebruikte producten
Atlantic 2012 design radiator
Glamox 3001 TPA convectie radiator

Neem contact op